Övning för tjänsteman i beredskap (TiB)

Hyresbostäder i Norrköping AB äger och förvaltar cirka 11 000 lägenheter. Hyresbostäder har funktionen tjänsteman i beredskap (TiB) för att hantera kritiska händelser.
Den 19 oktober, 2011 övades TiB-gruppen att agera på skadeplats. Deltagarna fick öva vid sju scenarion vid olika fastighetsobjekt i Norrköping.

Varje scenario innehöll en genomgång där deltagarna fick återkoppling på sitt agerande och möjlighet att diskutera alternativa lösningar till uppkomna frågeställningar.

VSL planerade, genomförde och dokumenterade TiB-övningen. Erfarenheter och förbättringsförslag dokumenteras i en rapport.