Övning Erik

Den 18 maj, 2016 genomförde Finspångs kommun övning Erik. Scenariot för övningen var väpnat våld i skolan. Övningen inleddes med ett utbildande föredrag av VSL om fakta kring väpnat våld i skolan och om de handlingsmetoder som Skolverket beskriver. Därefter genomfördes en scenariobaserad seminarieövning.
VSL höll utbildande föredrag, ledde scenarioutvecklingen samt ansvarade för övningsledning och rapportering.