Övning Adam

Den 1 mars 2017 genomförde Åtvidabergs kommun övning Adam. Scenariot för övningen var väpnat våld i skolan. I övningen ingick ett utbildande föredrag av VSL om väpnat våld i skolan och om handlingsstrategier för att förebygga och möta sådant våld. Efter föredraget genomfördes en diskussionsövning kring ett scenario med koppling till kommunen.
VSL höll utbildande föredrag, ledde scenarioutvecklingen samt ansvarade för övningsledning och rapportering.