Krisövning med Vadstena kommun

Den 12 juni genomförde Vadstena kommun en krisövning med sin krisledningsnämnd. Fokus för övningen låg på normativa frågor vid extraordinära händelser.

Den 2 september övade krisledningsstaben i samma scenario med inriktning mot larmning, aktivering och strategiska frågor.
VSL ansvarade för planering, framtagning av scenario, övningens genomförande, dokumentation och rapportskrivning.