Övning Klara

Den 28 november 2019 genomfördes övning Klara. Syftet var att öva Fortums krisberedskapsorganisation. Förmågor som övades var larmning och aktivering av krisberedskapsgruppen samt samverkan med operativa enheter och samhällets aktörer.
Övningen genomfördes som en simuleringsövning med motspel. VSL bemannade rollerna övningsledare, spelledare och utvärderingsledare. VSL bemannade även journalist till motspelet. Övningssystemet CITE användes för att simulera sociala medier och websidor under övningen.