Daniel

Den 11–12 december 2006 genomförde Länsstyrelsen i Gävleborgs län samverkansövning Daniel med syfte att öka förmågan att samverka, samordna, leda och hantera en fredstida kris eller allvarlig händelse. I övningen deltog också Fortum, Ljusnans vattenregleringsföretag, Räddningstjänsten från Ljusdals kommun, SOS Alarm samt representanter för samordningsgruppen vid höga flöden i Gävleborgs län.

VSL deltog i scenarioutvecklingen, övningsledningen och utvärderingen av övning Daniel. CITE® Observer användes för observatörsrapportering, visualisering och dokumentation.

Dag ett

I övningsscenariot fick en dammägare allvarliga problem med en anläggning i Ljusnan. Den 11 december provades larmvägar, planer, rutiner och åtgärder hos de olika samverkande aktörerna i övningen. Länsstyrelsen aktiverade sin krisstab och fattade beslut i stort.
Larmet går i Fortums driftcentral i Sveg.