Instrumentering av styrkor

Under perioden 1992 till 1999 utvecklade svenska armén metoder för att träna mekaniserade förband. Grundidén var att öka realismen i träningen med hjälp av simulatorer för olika vapensystem (stridsvagnskanon, pv-robot, stridsvagnsminor och artilleri) och att registrera händelseförloppet för att kunna klargöra orsak och verkan för de övade.

VSL deltog i projektet som underleverantör till Försvarets forskningsanstalt (FOA). Vi ansvarade för utvecklingen av ett experimentellt instrumenteringssystem för att simulera vapenverkan och att registrera övningsdata. Systemet användes också för att visualisera olika övningsförlopp och för att ge en saklig grund för genomgångarna efter genomförda övningar. Vi deltog även i metodutvecklingen för träning av mekaniserade förband.