Analys av ledningssystem

Ledningssystemet är en grundläggande förutsättning för koordination av insatser. Ledningssystemen är dock svåra att analysera eftersom analysen måste omfatta både staben och aktörerna på fältet.

I detta projekt utvecklade vi ett system för digital registrering av tal och datakommunikation. Vi har även utvecklat mjukvara för kommunikationsanalys med stöd av observationer och metadata.