Visualisering av räddningsinsatser

Vi planerade och deltog i flera övningar och fältförsök för att evaluera metoder och verktyg. Resultaten var positiva och visade att MIND kan användas för att stödja civil verksamhet.

Sanering av skadade under en övning i Piteå 1997.

I maj 2000 deltog vi i en övning i Orlando, Florida där vi använde MIND-systemet för att dokumentera en räddningsövning i Orange och Seminole county. Övningen visade att MIND-systemet kan användas för att stödja effektiv träning även i andra länder.

Brandmän drar undan en lastbilschaufför från en läckande klorgastank under övningen i Orlando.

I november 2000 deltog vi i en övning i Stockholms tunnelbana. Syftet var att öka vår kunskap om möjligheterna att hantera stora mängder av övningsdata. Ett trettiotal observatörer med digital- och videokameror dokumenterade övningsförloppet. 11 radiokanaler spelades in och ett 20-tal fordon följdes med GPS.

En räddningsledare samtalar med an ambulanssjukvårdare framför det urspårade tunnelbanetåget i Stockholm.