Dammsäkerhet för ledare

Dammsäkerhet för ledare är en utbildning som vänder sig till personer som ansvarar för dammsäkerhet. Den genomförs av Energiföretagen med stöd av inbjudna föreläsare som presenterar aktuella områden.

Vid utbildningen den 16 oktober 2019 presenterade Magnus Morin från VSL projektet Vattenhantering vid svåra situationer.