Dokumentation och analys av marina operationer

I detta projekt har vi arbetat tillsammans med den svenska marinen med syfte att öka möjligheten till uppföljning och utvärdering av marina uppdrag.

VSL har utvecklat mjukvara för att sammanställa data från fartygens ledningssystem. VSL har även tagit fram visualiseringskomponenter för att stödja effektiv analys av uppdragsdata. Systemet har testats tillsammans med förband i svenska marinen.

Bilden visar en av våra observatörer som studerar en uppgiftsgenomgång under en övning med amfibiebataljonen i Stockholms skärgård.