AAR-studie

På uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har VSL utfört en studie om After-Action Review. Studien innehåller en litteraturöversikt över området samt ett seminarium för att belysa både teoretiska och praktiska aspekter av erfarenhetsåterföring och lärande för samhällets säkerhets- och beredskapsorganisationer.