Mobilt observatörsstöd för krisövningar

Projektet ska utveckla ett mobilt observatörsstöd för datainsamling under krisövningar. Smart phones erbjuder en lämplig plattform för ett mobilt observatörsstöd för krisövningar i miljöer där vanliga datorer är svåra att använda.

Projektet genomförs i två delar. I den första delen ska forskning och kunskapsutveckling bidra till att ge det mobila observatörsstödet hög användbarhet genom god utformning av användargränssnittet. Projektet skall också öka kunskapen om mobila tjänster för att stärka företagets internationella konkurrenskraft inom systematiskt säkerhetsarbete. Den andra delen av projektet innehåller produktutveckling av ett mobilt observatörsstöd för olika mobila plattformar.

I projektet medverkar en referensgrupp med personer med kunskap och erfarenhet från utbildning och lärande inom säkerhetskritisk verksamhet.

Projektets första del finansieras av VINNOVA genom programmet Forska & Väx, som är ett program för forsknings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag. Den andra delen av projektet delfinansieras av ALMI och Tillväxtverket genom programmet Produktutveckling i småföretag.