IMPACT

IMPACT är ett EU-projekt som skall utveckla riktlinjer och metoder för träning av sjöfartens aktörer i olika scenarion.

Deltagarna i projektet är Chalmers tekniska högskola, VSL Systems AB, Veinland GmbH, World Maritime University och ARMINES - Mines Paristech. Projektet strävar efter att förändra synen på säkerhet till sjöss, från riskminimering till ett aktivt förebyggande arbete. Projektet, som löper under två år, kommer att genomföra scenariobaserade studier i Europas största sjöfartssimulator som finns på Chalmers i Göteborg.

Projektpartners på IMPACT:s uppstartsmöte i Göteborg.