Caglavica – Det goda exemplet

Hur kan vi systematiskt lära oss av incidenter och kritiska händelser som inträffar under internationella uppdrag? I projektet ”Caglavica – det goda exemplet” har vi sammanställt data från kravallerna i Caglavica i Kosovo den 17 och 18 mars 2004.

Förband från Sverige, Norge, och Finland har bidragit med information i form av dagböcker, fotografier, videosekvenser och ljud från radiotrafik.

Inom projektet, har vi även genomfört mer än 27 intervjuer med personer i olika befattningar som tjänstgjorde under det internationella fredsbevarande uppdraget i Kosovo 2004.

Den 24 och 25 april genomfördes aktörsseminariet inom projektet. Tretton nyckelpersoner, som var med vid kravallerna i Caglavica, gavs tillfälle att reflektera över händelserna under ledning av Lars Laken Andersson, Johan Jenvald och Anders Holmström.

Efter en inledning med redovisning av metod, etik, syfte och målsättning visades exempel på insamlade data från kravallerna i Kosovo. Sex olika frågor stod i fokus för aktörsseminariet: sjukvård, värdegrund, ledarskap, kultur, parallellprocessen i Sverige, samt utvärdering och uppföljning. Varje fråga inleddes med att sekvenser från kravallerna spelades upp i CITE® Explorer och att spelkort med de olika frågeställningarna presenterades. Utvalda delar från intervjuerna spelades upp och användes för att belysa avgörande faktorer för händelseförloppet.

Deltagarna arbetade även med en subjektiv tidslinjal, där de fäste foton från händelseförloppet och skrev ner nyckelord kring enskilda upplevelser. Jens Berglund redovisade arbetet i fältanalysgruppen och metoderna för att ta tillvara stridstekniska erfarenheter. Aktörsseminariet avslutads med en sammanställning av viktiga frågor inför framtiden.