Träning av trafikledningsoperatörer

Vägverket i Nederländerna (Rijkswaterstaat) ansvarar för trafikledningen vid alla större vägar och trafiksystem i Nederländerna via tre regionala ledningscentraler. Utbildningen av trafikledningsoperatörerna sker vid vägverkets test- och utbildningscentrum i Delft.

VSL och E-Semble har utvecklat och levererat det nya träningssystemet för utbildning och träning av landets trafikoperatörer. I träningen ingår hantering av kritiska händelser och samverkan med till exempel polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård. Träningsanläggningen invigdes och den första övningen genomfördes den 7 september 2005.