Simulering av smittspridning

Krisberedskapsmyndigheten finansierar projektet Hot i förändring: Hur riskpopulationer kan identifieras, informeras och skyddas vid smitta och bioterrorism. Projektet belyser de nya hot för samhället som uppstår i samband med avsiktlig eller oavsiktlig spridning av smitta och toxiner. Speciellt kartläggs olika sociala och logistiska spridningsvägar.

Syftet är att ökad kunskap om nya spridningsvägar skall möjliggöra en inventering av tänkbara åtgärder för att minska riskerna för smitta eller bioterrorism, samt att lindra konsekvenserna genom åtgärder och riktad information till riskutsatta delar av befolkningen vid en incident.

Delar av forskargruppen verkar vid Linköpings universitet och samarbete har inletts med forskare vid ANSER Strategic Studies, Washington DC.