NBC-indikeringsfordon

Visuell Systemteknik har tillsammans med FOI NBC-skydd och Bofors Defence utvecklat indikeringsfordon åt Försvarsmakten. Fordonen används för att upptäcka och mäta kemiska och nukleära ämnen. Inom projektet har Visuell Systemteknik utvecklat programvaran som sammanställer och presenterar information från instrument och sensorer i fordonet.