MIND

MIND-systemet har sedan 1993 använts som forskningsinstrument för att utveckla metoder och teknik för träning av olika insatsstyrkor och för värdering av komplexa system. Kunskaperna från forskningen och utvecklingen av MIND har legat till grund för utvecklingen av CITE®. MIND-systemet ägs av Visuell Systemteknik i Linköping AB.