TNA

Försvarets forskningsinstitut (FOI) förser Försvarets materielverk (FMV) med träningsbehovsanalys (TNA) för korvetter i Visby-klass. VSL AB medverkar i detta projekt på konsultbasis.

Dimma och mörker i den svenska skärgården. Bild från virtuell miljö.