Simuleringsbaserat beslutsstöd

I detta projekt utvecklade vi metoder och teknik för ett simuleringsbaserat beslutsstöd för NBC-skydd. Målet var att utveckla ett system som stödjer en beslutsfattare i alla delar av en insats. Allt eftersom ny information blir tillgänglig så förfinas prognoser och riskanalyser.

I den första fasen är beslutsstödet baserat på grova uppskattningar i form av mallar. Allteftersom ny information blir tillgänglig så förfinas uppskattningarna. Noggranna och snabba uppskattningar av säkra respektive kontaminerade områden ökar en befälhavares möjlighet att manövrera inom ramen för sin uppgift.

Förutom att prediktera kontamineringen av geografiska områden kan systemet uppskatta skadeutfall utifrån aktiviteter och skyddsnivåer för personalen i de kontaminerade områdena.