Interaktivt utbildningsmaterial NBC

Detta projekt producerade ett interaktivt utbildningsmaterial för NBC-skydd. Utbildningsmaterialet kombinerar fakta med händelseförloppet från en fullskaleövning.

Ämnen som beaktas är: ledning- och samverkan mellan flera organisationer, medicinskt omhändertagande i kontaminerad miljö, sanering och transport av skadade.

Kursmaterialet har använts vid Umeå universitet och vid The Chemical Weapons Convention i Haag, Nederländerna. Med multimediakursen kan du lära dig mer genom interaktion och återuppspelning av verkliga förlopp från olika räddningsövningar. Du kan värdera faktorer i din egen insatsplan med utgångspunkt på vunna erfarenheter och få hjälp med att formulera insatsplanen för din organisation.