Interaktiva, adaptiva marksensornät

Med syftet att få med fler användarsynpunkter som komplement till de tekniska kraven deltog vi i en studie av interaktiva och adaptiva marksensornät.

Vi använde våra modellerings- och simuleringsverktyg för att illustrera taktiska situationer och för att samla in de militära användarnas synpunkter och erfarenheter.