WVR-illustrator

I detta projekt deltog vi i utvärderingen av luftstridssimulatorn tillsammans med piloter från F17.