NBC-demonstrator

I detta projekt har vi utvecklat en nätverksbaserad testbädd för att möjliggöra integrering av information för olika ledningstjänster. Syftet har varit att stödja en evolutionär utveckling av ett nytt ledningssystem för att hantera NBC-incidenter.

Att hantera en NBC-incident kräver samordning och integrering av information ifrån flera olika källor. Integration måste ske både horisontellt och vertikalt inom och mellan deltagande organisationer. Testbädden hjälper till att minska glappet mellan vision och verklighet genom att samla användare, utvecklare och forskare i en kreativ miljö för att utforska framtida ledningskoncept för att hantera NBC-incidenter.