Framtida marina ledningssystem

Syftet med projektet var att korta tiden för utvärdering av marina uppdrag. Ny teknik ombord samt effektivare dataintegration kortade ner tiden från dagar till timmar.

Projektet ökade också förmågan att systematiskt hantera erfarenheter från olika uppdrag.