Mobil varning

Tidig och korrekt varning till allmänheten är en förutsättning för att rädda liv och egendom vid krissituationer. Vid katastrofer och händelser där riskområdet är speciellt stort, exempelvis vid NBC-incidenter, uppstår betydande svårigheter att nå ut till de berörda på kort tid. Varning, avspärrning och utrymning kommer vanligtvis först efter att räddningstjänst och polis kommit till platsen. Detta innebär att tiden för initial organisering av verksamheten i området fördröjer varningen till enskilda personer inom riskområdet.

Genom att använda befintlig infrastruktur i form av mobiltelefoni, dvs. operatörernas nätverk och allmänhetens telefoner, är det möjligt att nå ut till de berörda mycket snabbare vid fara. Målet för projektet var att studera nya mobila tjänster som stödjer varning och instruktioner till allmänheten vid en allvarlig incident.

Genom att snabbt skicka meddelanden till mobiltelefoner inom ett riskområde, exempelvis genom automatiskt utskick av riktade SMS, skulle det vara möjligt att nå stora delar av befolkningen på ett nytt sätt. Insatsledningen kan stärkas genom att mobila positioneringstjänster möjliggöra en snabb analys av antalet personer inom riskområdet.

Nya tjänster gör det möjligt att följa upp givna instruktioner (verifiering av evakuering) och att identifiera och lokalisera eventuellt kvarvarande personer i riskområdet. Enskilda personer i riskområdet kan tänkas förmedla situationsbilder med hjälp av digitalkameror och mobiltelefoner till ledningsplatser där ledningen kan utnyttja denna information för beslut om prioriteringar och åtgärder.