Riskhantering

VSL hjälper företag och offentliga verksamheter att bedöma och hantera risker i verksamheten. Organisationens mål och riskbild ligger till grund för att prioritera, genomföra och följa upp åtgärder. Riskbilden kartläggs genom riskanalys och riskvärdering. Åtgärder för riskhantering kan exempelvis vara förändrad organisation, förstärkt kapacitet, anpassad drift, underhåll och krisberedskap.

Uppdrag

Våra uppdrag innebär exempelvis stöd till:

  • Utredningar, åtgärdsval och prioriteringar
  • Utformning av rutiner för rapportering och uppföljning av åtgärder
  • Åtgärder och uppföljning enligt NIS-regleringen
  • Åtgärder och uppföljning enligt elberedskapslagen
  • Åtgärder och uppföljning enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter för elnät