Riskanalys

VSL leder och stödjer riskanalyser i företag och offentliga verksamheter. Resultatet ligger till grund för att bedöma och planera åtgärder för att reducera risker och sårbarheter i kritiska delar av verksamheten. Vi ser till att analys och rapportering uppfyller myndigheternas föreskrifter. Våra konsulter har metodkunskap och erfarenhet.

Uppdrag

I våra uppdrag stödjer vi exempelvis:

  • Riskanalys av informationssystem och nätverk enligt NIS-regleringen
  • Risk- och sårbarhetsanalys enligt elberedskapslagen
  • Risk- och sårbarhetsanalys för elnät enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter
  • Risk- och sårbarhetsanalys för kommuner
  • Riskanalys vid flyttning av samhällsviktig verksamhet
  • Riskanalys vid förändringar i arbetsprocesser
  • Riskanalys vid evenemang