Utredningar

VSL genomför utredningar på uppdrag av företag och myndigheter. Syftet med en utredning kan vara att dra lärdom av en inträffad händelse eller att utveckla processer och arbetssätt. Målet är ökad säkerhet och förbättrad krisberedskap.

Exempel på utredningar

Här är några exempel på utredningar som VSL har genomfört:

  • Hantering av covid-19 pandemin inom kommun
  • Hantering av vattenläcka i kommun
  • Olycka i vattenkraftverk
  • Påverkan på dammsäkerhet vid skogsbränderna 2018
  • Analys av rapporterade olyckor och tillbud med farligt gods och i farlig verksamhet
  • Dammhaveri