Drönare i elnätsverksamheten

VSL hjälper elnätsföretag att bygga upp förmågan att använda drönare i verksamheten. VSL erbjuder ett komplett paket med utbildning, programvara för bildhantering och de rutiner som krävs för att flyga drönare säkert och lagligt.

Användningsområden

Drönare kan vara till stora nytta vid besiktning av elnät. Att snabbt och enkelt kunna flyga bredvid eller över komponenter ger nya perspektiv och möjligheter. Detaljerad visuell inspektion utan att bryta spänningen blir en del av vardagen och den ökade kvaliteten på besiktningsarbetet leder till högre leveranssäkerhet. Vid oplanerade avbrott kan drönaren snabbt söka av stora områden för att lokalisera fel.

Analys av luftrummet

Drönarflygning ställer krav. Elnätsföretaget är ansvarigt för att flygningen genomförs säkert och att gällande bestämmelser och luftrumsrestriktioner följs. VSL hjälper elnätsföretag att analysera de lokala förutsättningarna och ta fram de rutiner som behövs.

Utbildning av fjärrpiloter

VSL erbjuder praktisk och teoretisk utbildning av fjärrpiloter inklusive uppflygning enligt Transportstyrelsens krav. Eleverna genomför tillämpade flygövningar i fält under uppsikt av vår instruktör. Efter godkänd utbildning får fjärrpiloterna drönarkort och utbildningsbevis.

Drönare ersätter helikopter och skylift

Arbetsmiljön förbättras när besiktning av elnät utförs med drönare i stället för med helikopter eller skylift. Samtidigt minskar kostnaderna och miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp och buller försvinner helt.

Automatisk bildhantering

Drönarens gyrostabiliserade kamera tar högupplösta bilder som ger en detaljerad dokumentation av elnätet. Smidig bildhantering gör det möjligt att snabbt ta fram bilder på enskilda komponenter och att vägleda arbete på distans. VSL har utvecklat ett program som automatiskt namnger och kategoriserar bilder i en logisk filstruktur som överensstämmer med elnätets struktur.