Utbildning

VSL genomför kundanpassade utbildningar inom systematiskt säkerhetsarbete. Våra utbildningsledare är lyhörda för våra kunders behov och vana att anpassa utbildningarnas innehåll och form.

Vem behöver utbildning?

Säkerheten angår alla. En gemensam utbildning ger kunskap och skapar samsyn på viktiga säkerhetsfrågor. Våra kursledare presenterar de senaste rönen inom området och besvarar deltagarnas frågor.

Exempel på utbildningar

Här kommer några exempel på utbildningar som VSL har genomfört:

  • TiB-utbildning: En utbildning för tjänsteman i beredskap (TiB). Utbildningen tydliggör TiB:s roll och ansvar i myndighetens eller företagets beredskapsorganisation. Under 2014 till 2017 genomförde cirka 40 personer utbildningen årligen.
  • VHI-utbildning: En utbildning för vakthavande ingenjörer inom energisektorn (VHI). Utbildningen syftar till att ge VHI en samsyn på hur kritiska händelser ska hanteras inom företagets beredskapsorganisation. Under 2016 och 2017 har 25 personer genomfört utbildningen.
  • Stabsarbete: En utbildning för personal som ingår i krisorganisationens stabsfunktioner. Utbildningen ger grundläggande kunskap i stabsarbete och förståelse för stabens roller och arbetsrytm. Under 2013-2017 genomförde cirka 60 personer utbildningen årligen.
  • Beslutsfattande i svåra situationer: En utbildning för politiker och tjänstemän om mänskliga krisreaktioner och om att fatta beslut och leda i krissituationer. Kursen avslutas med ett tillämpat övningsmoment. Under 2014 genomförde cirka 50 personer utbildningen. Läs mer...
  • Tänk efter – var säker: En utbildning för att öka medvetenheten om arbetsmiljörisker och för att bidra till en förbättrad säkerhetskultur. Kursen vänder sig till personal som arbetar med planering, drift eller anläggningsverksamhet inom elnätsområdet. 2013 genomförde cirka 100 personer utbildningen. Läs mer...

Kursledare

Våra kursledare är Johan Jenvald, Magnus Morin, Joakim Dahlman, Göran Olsson och Anders Nygren. Läs mer om våra kursledare.