Krisplaner

VSL hjälper till att utforma krisplaner och krisrutiner utifrån organisationers och användares behov. Vi använder beprövade metoder för att strukturera planer och hålla dem aktuella.

Innehåll och struktur

Krisplaner innehåller olika slags information som behöver delas in och utformas för att ge stöd för hantering av störningar och kriser:

  • Krisorganisationens uppdrag, funktioner, roller och ansvar
  • Personallista och kontaktuppgifter
  • Rutiner för larm och aktivering
  • Handlingsplaner för särskilda händelser
  • Checklistor med åtgärdspunkter

En grundstruktur är att dela upp planen i beskrivande och stödjande delar. Att samla information som ändras ofta på en plats underlättar uppdatering.

Uppdrag

Våra uppdrag handlar exempelvis om att:

  • Utveckla krisrutiner och utforma krisplaner
  • Granska befintliga krisplaner och föreslå förbättringar
  • Utforma planstruktur och uppdateringsrutiner för komplexa verksamheter