Krishantering och krisberedskap

VSL hjälper till att utveckla er krishanteringsförmåga. Uppdragsgivarens verksamhet, målsättning och förmåga i nuläget styr insatserna. Våra konsulter leder och stödjer arbetet med kunskap och erfarenhet av vad som fungerar i praktiken.

Våra tjänster

God krisberedskap är det samlade resultatet av förberedelser i organisation, teknik och arbetsrutiner. Vi hjälper till med:

  • Kartläggning och behovsanalys.
  • Utformning av organisation för krishantering: roller, ansvar, uppgifter och personal.
  • Utveckling av rutiner för larmning, aktivering och stabsarbete.
  • Utformning av hela krisplaner eller av handlingsplaner och checklistor för särskilda händelser.
  • Utbildning och övningar.
  • Utformning av program för regelbundna övningar.
  • Integration av tekniska system för kommunikation, larmning och informationsdelning i krishanteringsorganisationen.
  • Utveckling av rutiner för att ta tillvara och återkoppla erfarenheter från krishanteringsinsatser.
  • Utvärdering av incidenter och krishanteringsinsatser.

Goda exempel

Våra uppdragsgivare finns inom verksamheter där kriser kan få omfattande mänskliga, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser och där säker produktion och gott anseende kräver långsiktigt ansvar. Våra konsulter stödjer riktade punktinsatser och medverkar i långsiktiga samarbeten.

Läs mer om tidigare uppdrag på sidorna om övningar och projekt.