Krisövning

VSL planerar, leder och utvärderar krisövningar. Vi har gedigen, beprövad erfarenhet av att organisera övningar för myndigheter och företag. Systematik, målstyrning och dokumenterade resultat beskriver vårt arbetssätt.

Varför övar man?

Övningar utvecklar och testar förmågor som behövs i krisberedskapen. Övningar ökar deltagarnas personliga färdigheter, samtrimmar grupper och funktioner och visar vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras.

  • Startövningar testar larmrutiner och kontaktvägar och övar aktivering av krisorganisationen.
  • Krisledningsövningar tränar beslutsfattande, stabsarbete, samverkan och kommunikation.
  • Funktionsövningar tränar särskilda roller och funktioner, till exempel driftledare, vakthavande ingenjör eller tjänsteman i beredskap.

Övningsformer

VSL utformar övningen tillsammans med uppdragsgivaren utifrån övningens syfte och målgrupp. Exempel på övningsformer