Kontinuitetshantering

VSL hjälper till att identifiera verksamhetskritiska processer, formulera mål för kontinuitet och utveckla strategier och lösningar för att nå målen. Våra konsulter medverkar till att de valda lösningarna kan implementeras och upprätthållas genom ett systematiskt arbetssätt.

Mål och medel

Kontinuitetshantering ska säkra att en verksamhet kan leverera sina produkter och tjänster även när det inträffar störningar. Detta kräver en tydlig bild av verksamhetens uppdrag och beroenden och kunskap om verksamhetskritiska aktiviteter och resurser. Mål för kontinuitet ställer krav på tillgänglighet, tålighet mot störningar och förmåga till återställning. Det leder också till krav på underleverantörers kontinuitet vilket blir allt viktigare när utkontraktering ökar i omfattning.

Riskanalys ger underlag för att bedöma hur osäkerheter kan påverka verksamhetens kontinuitetsmål. Strategier för kontinuitet omfattar exempelvis driftanpassningar, redundans och reservmetoder. Utifrån valda strategier utformas konkreta lösningar som implementeras i verksamheten och dokumenteras i en kontinuitetsplan.

Uppdrag

Exempel på uppdrag som VSL har genomfört:

  • Kontinuitetsrutiner vid driftcentralfunktion för vattenkraft
  • Säker drift av vattenkraftanläggningar under störda förhållanden
  • Pandemiplanering för energiföretag