CITE Observer

CITE Observer är en webbaserad tjänst för rapportering och uppföljning av observationer under övningar.

Enklare rapportering

Koppla upp dig med din webbläsare. Rapportera observationer. Lägg till dina egna kommentarer. Bifoga bilder, ljudklipp och dokument. Se vad andra observatörer har rapporterat.

Enklare övningsledning

Anslut från valfri plats genom krypterad förbindelse. Följ rapporteringen i realtid. Granska viktiga rapporter. Håll koll på händelseutvecklingen. Anpassa inspel och motspel i övningen.

Enklare analys och uppföljning

Alla rapporter sparas på ett ställe. Alla rapporter är direkt tillgängliga. Sök, bläddra, sortera och granska rapporter med hjälp av grafisk tidslinjal eller smart tabell. Urval och färgkodning hjälper till att hitta mönster och att urskilja detaljer. Granska bilagor. Spara rapporter och analysresultat på din dator och ta med dem.

Klart att använda

CITE Observer baspaket innehåller 5 observatörskonton och programvara för rapportering och monitorering. Lägg till flera observatörer vid behov.