CITE Communicator

CITE Communicator är en telefonitjänst för övningar. Den kombinerar möjligheten att följa samtal i realtid med märkning och uppspelning av samtal via ett grafiskt användargränssnitt. Alla typer av telefoner kan användas: mobila, fasta, IP.

Enklare övningsledning

Lyssna på övningssamtal från valfri plats genom krypterad förbindelse. Följ pågående samtal och se samtalsmönster. Lyssna på viktiga samtal. Håll koll på händelseförloppet. Anpassa inspel och motspel i övningen.

Enklare analys och utvärdering

Alla samtal sparas. Alla samtal är tillgängliga direkt. Textmärkning och sortering av samtal ger snabb återkoppling och uppspelning. Du får alla övningssamtal samlade på ett ställe klara för användning vid analys och utvärdering.

Personlig integritet

Övningssamtal separeras från ordinarie samtal. Endast övningssamtal registreras.

Klar att användas

Ingen extra utrustning krävs. Använd era vanliga telefoner. CITE Communicator grundpaket innehåller 10 övningsnummer, inspelningstjänst och programvara för övningsledning och uppföljning. Fler övningsnummer läggs enkelt till efter era behov.