CITE – datorstöd för effektiv krisövning

VSL har utvecklat datorstödet CITE för att förenkla arbetet med att planera, genomföra och utvärdera en krisövning. Här finns en rad olika moduler som kan användas var för sig eller i kombinationer. CITE hjälper användarna att arbeta vidare med säkerhetsfrågorna på ett systematiskt sätt.

CITE gör det enklare att arbeta tillsammans med krisövningen. Användarna når de olika modulerna i CITE via en vanlig webbläsare på en säker uppkoppling. Arbetsmaterial och resultat finns samlade och tillgängliga på ett ställe under arbetets gång.


CITE® Planner – Ger övningen innehåll och struktur

En lyckad övning förutsätter god planering. Med hjälp av CITE Planner kan övningsledningen bygga upp händelsescenarier som låter deltagarna öva i realistiska situationer under kontrollerade former. Resultatet blir en övningsplan som beskriver roller, händelser och tidpunkter.

Läs mer...

CITE® Manager – Driver övningen framåt

När övningen startar ska övningsplanen omsättas i handling. Övningsledningen använder CITE Manager för att leda motspelet och följa upp att inspelen blir gjorda i rätt tid. Då blir det lättare att genomföra övningen som det var tänkt, men också att hantera oväntade händelser på ett flexibelt sätt.

Läs mer...

CITE® Observer - Förenklar rapportering och uppföljning

Kunniga observatörer följer övningen, ser viktiga händelser och bidrar med egna erfarenheter. CITE Observer gör det enklare att dokumentera och samla alla observationer på ett ställe. Detta skapar bra förutsättningar för att följa upp övningen på saklig grund.

Läs mer...

CITE® Communicator – Visar hur informationen flödar

Snabb och tillförlitlig information är avgörande i en kris. Med hjälp av CITE Communicator kan man följa alla telefonsamtal under en övning och se mönster i informationsflödet. Det blir tydligt om kommunikationen fungerar eller om någon missar viktig information.

Läs mer...

CITE® Explorer – Stödjer kvalificerade analyser

Ibland behöver man gå på djupet för att klarlägga sammanhang och konsekvenser. CITE Explorer hjälper till att hitta och analysera information som förklarar händelseförlopp och orsaker. Resultatet blir kunskap om vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas.

Läs mer...

CITE® är ett registrerat varumärke som tillhör VSL Systems AB.