Simuleringsövning ställer krav på beslut

I en simuleringsövning agerar deltagarna i sina ordinarie roller enligt befintliga rutiner och med stöd av instruktioner och handlingsplaner. Ett skräddarsytt scenario ligger till grund för det spel som simulerar händelseutvecklingen och omgivningen runt de övade. Planerade inspel och anpassade motspel skapar utmanande och lärorika situationer som ställer krav på deltagarnas förmåga att bedöma läget och fatta riktiga beslut. Beslut och åtgärder kopplas tillbaka och får konsekvenser för fortsättningen.

Fördelar med simuleringsövningar

Simuleringsövningar är lämpliga för träna personalen i till exempel ledningsgrupper, krishanteringsteam, kontrollrum och driftcentraler. Deltagarna får insikter och erfarenheter av beslutsfattande, ledarskap, grupprocesser och kommunikation i dynamiska och oklara lägen på ett sätt som annars bara kan upplevas i verkligheten.

Under säkra och kontrollerade förhållanden kan man prova sina gränser och får ett kvitto på att man klarar situationer utöver det vanliga.

Hur kan vi hjälpa till?

VSL hjälper till att organisera, genomföra och utvärdera simuleringsövningar. Vi utformar relevanta och intressanta scenarion i samarbete med kunden utgående från övningens syfte och mål. Vår personal medverkar i övningsledning och motspel. Vi dokumenterar händelseförlopp och åtgärder som grund för återkoppling till deltagarna och utvärdering av övningen.