Kontinuitetshantering

VSL hjälper till att identifiera verksamhetskritiska processer, formulera kontinuitetsmål och utveckla strategier och lösningar för att nå målen. Våra konsulter medverkar till att de valda lösningarna kan implementeras och upprätthållas genom ett systematiskt arbetssätt.

Robust och tillgänglig verksamhet

Kontinuitetshanteringen utgår från att en verksamhet ska kunna leverera sina produkter och tjänster även när det inträffar störningar, oavsett deras typ och orsak. Grunden för detta är en tydlig bild av verksamhetens uppdrag och beroenden och kunskap om verksamhetskritiska aktiviteter och resurser. Vilka avbrott som kan tolereras ställer krav på verksamhetens tillgänglighet, tålighet mot störningar och förmåga till återställning. Det leder också till krav på leverantörernas kontinuitet vilket blir allt tydligare när outsourcing ökar i omfattning.

Kontinuitetshantering och riskanalys

Riskanalys är en del i kontinuitetshanteringen för att identifiera och värdera händelser som kan leda till störningar i de verksamhetskritiska processerna. Läs mer om riskanalys.

Kontinuitetsplan

Kunskapen om affärskritiska aktiviteter och resurser och om riskbilden ligger till grund att välja strategier och för att förebygga störningar och begränsa och hantera konsekvenser av dem. Det handlar till exempel om redundans, reservmetoder och säkerhetskopiering. Utifrån den valda strategin utformas konkreta lösningar som implementeras i verksamheten och dokumenteras i en kontinuitetsplan.

Läs mer om riskanalys

En pågående process

Kontinuitetshantering måste ständigt hållas aktuell. Funktionskontroller, utbildning och övningar bidrar till detta. Möjligheter till förbättringar identifieras och tas till vara.

Goda exempel

VSL har genomfört ett flertal uppdrag inom kontinuitetshantering – till exempel:

  • Kontinuitetshantering vid driftcentral inom vattenkraften.
  • Säker drift av vattenkraftanläggningar under störda förhållanden.
  • Pandemiplanering för energiföretag.