CITE Planner

CITE Planner är en webbaserad tjänst för övningsplanering och scenarioutveckling. Den bidrar till att göra övningen strukturerad och effektiv.

Enklare planering

Koppla upp dig med din webbläsare. Anslut från valfri plats genom krypterad förbindelse. Strukturera övningen och sätt tidsramarna. Arbeta tillsammans med dina kollegor och se resultatet av era gemensamma ansträngningar växa fram.

Enklare scenarioutveckling

Skapa scenarier och lägg in händelser och förväntade reaktioner (inspel och motspel). Titta på scenarier som dina kollegor har skapat. Använd den grafiska översikten för att se kopplingen mellan scenarier och enskilda händelser på en tidslinjal. Flytta scenarier i tiden genom att justera starttiderna tills ni är nöjda med övningens händelseförlopp.

Översikt och detaljer på begäran

Händelselistan sammanfattar scenariernas händelser. Klicka på en händelse för att se detaljerna.

Klart att använda

CITE Planner baspaket innehåller 5 konton, server och databas. Lägg till flera konton vid behov.