CITE Manager

CITE Manager är en webbaserad tjänst för övningsledning. CITE Manager hjälper dig att leda övningen genom att dela ut och följa upp planerade inspel och motspel. CITE Manager använder övningsplanen från CITE Planner som grund för övningsschemat.

Enklare övningsledning

Anslut från valfri plats genom krypterad förbindelse. Led motspelarna. Håll koll på händelseutvecklingen. Anpassa inspel och motspel i övningen.

Spelledare och funktionärer

Schemasidan är spelledarens huvudverktyg. Den gör det möjligt för spelledaren att tilldela och sända ut uppgifter till funktionärerna, att övervaka hur funktionärerna löser uppgifterna. Varje deltagare i motspelet har tillgång till sina uppgifter från den plats han befinner sig på.