CITE Explorer

CITE Explorer är verktyget för att utforska data från övningar. Det integrerar olika typer av data till en begriplig helhet: observatörsrapporter, telefonsamtal, bilder, videofilmer, dokument, kartor. Bitar av data blir meningsfull information i utvärdering och lärande.

Övningen dokumenterad och klar

Alla data sparas på ett ställe. Alla data är direkt tillgängliga. Spara rapporter och analysresultat på din dator och ta med dem. Kopiera och dela med dig till dina kollegor.

Utforskning och upptäckter

Utforska övningen med hjälp av grafiska tidslinjaler och synkroniserade vyer. Spela upp intressanta situationer och skapa bokmärken. Gör urval och teman för att belysa mönster och detaljer. Upplev övningen igen.

Lärande och kommunikation

Dela med dig av dina upptäckter för att uppmuntra till insikter och lärande. Dokumentera erfarenheterna — lessons learned. Ge återkoppling till deltagarna baserat på fakta.