Strukturerade seminarieövningar

En seminarieövning är en strukturerad diskussion kring scenarion som innehåller viktiga frågeställningar. Frågorna analyseras i grupp och resultaten redovisas för alla. Övningsdeltagarna bidrar med sin specifika kompetens och kan samtidigt kommentera och komplettera det som förs fram av andra. Detta ger stort engagemang hos deltagarna och en allsidig belysning av frågorna.

Specialister på olika områden kan medverka både genom att hålla utbildande föredrag och genom att presentera underlag för övningens scenarion.

Fördelar med seminarieövningar

Seminarieformen är lämplig för att analysera uppgifter, roller och ansvar och för att utforska behov av och möjligheter till samverkan mellan olika aktörer. Genom att tidigt upptäcka brister i rutiner och planer och undviker man att uppgifter hamnar mellan stolarna.

Under sakkunnig ledning är seminarieövningen en enkel men effektiv övningsform som kan användas för många ändamål.

Hur kan vi hjälpa till?

VSL hjälper till att organisera, genomföra och utvärdera seminarieövningar. Vi utformar kundanpassade scenarion, leder övningen, dokumenterar frågeställningar och lösningsförslag och redovisar resultaten i en överskådlig rapport.