Ledningsövning

Ledningsövningar utvecklar förmågan hos chefer och ledningsgrupper att balansera operativa krav och strategiska frågor vid kritiska händelser. Relevanta och realistiska scenarion skapar utmaningar under kontrollerade former. Samövade ledningsgrupper är bättre förberedda för oplanerade händelser och kan undvika de vanligaste fallgroparna.

Ledningsövningar betonar lägesbedömning, beslutsfattande och kommunikation. Nyckelpersoner övar i roller och ansvarsområden för att möta långsiktiga och kortsiktiga behov. Hur upprätthåller man organisationens grundläggande värden samtidigt som man tillgodoser behoven hos leverantörer, kunder och myndigheter?