Inbjuden talare vid konferens om lokal beredskap

Magnus Morin föreläste om simulering av influensaepidemier i lokalsamhällen vid en konferens för kommunala och regionala beredskapssamordnare i Dalarna och Gävleborgs län. Konferensen hölls i Högbo Bruk i Gästrikland den 30 och 31 augusti 2005. Föreläsningen var ett led i att sprida kunskap om aktuell forskning om krisberedskap.

Värd för konferensen var Åke Lindahl vid Länsstyrelsen i Gävleborgs län. Lise Ekenberg från Krisberedskapsmyndigheten ansvarade för föreläsningsprogrammet.

Magnus Morin är forsknings- och utvecklingschef vid VSL Research Labs.