Redovisning av utredningen av hanteringen av vattenläckan i Boxholm i december 2018

Under natten mellan den 5 och 6 december 2018 uppstod det en stor läcka på en huvudvattenledning längs med Svartån i Boxholm. VSL har utvärderat hanteringen av vattenläckan och resultatet redovisades den 27 maj 2019 i Boxholm.