Utbildning i operativ hantering av allvarliga händelser inom vattenkraften

I april 2015 genomförde VSL en utbildning i operativ hantering av allvarliga händelser inom vattenkraften. Utbildningen genomfördes i Karlstad, Borlänge och Östersund med deltagare från Fortum och Bilfinger. Sammanlagt deltog ett 50-tal personer i utbildningen.