Övning med fartygssimulatorer med Sjöfartsverket

Den 9-12 december genomfördes fyra övningar på fartygssimulatorer i olika simulatorcentra i Europa. Övningen var en del av projektet MONALISA 2.0 som syftar till bättre säkerhet, miljö och effektivitet i sjötransportkedjan.

I projektet används simulatorer från flera tillverkare som kopplas samman med ett simulatornätverk (DIS). Under övningarna användes 13 simulatorbryggor.

VSL stödde Sjöfartsverket med inspelning och loggning av all radiokommunikation under övningarna.

Mer om projektet: Monalisa 2.0