Uppstartsmöte i projektet Myndighetsgemensam utvärdering av samordnade insatser vid epizootier

Den 25 augusti, 2014 genomfördes ett uppstartsmöte i projektet Metodutveckling för myndighetsgemensam utvärdering hos Länsstyrelsen i Östergötland. Målet för mötet var att fastställa medemmar i styrgrupp och arbetsgrupp samt att planera årets projektaktiviteter.